top of page
Dijital inşaat planı

BATİMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

MARİNMET MÜHENDİSLİK

PROJELENDİRME VE GARANTİLİ ÇÖZÜMLER

Proje Deneyim

Mükemmeliyetçi Yaklaşım

Zamanında Hizmet

Uçtan Uca

Çözümler

BATİMETRİK - MARİNMET MÜHENDİSLİK

Batimetrik Harita Üretimi: Su Altının Detaylı Yüzeyini Anlamak için Teknoloji ve Analiz Sualtının gizemli dünyası, insanlar için yüzyıllardır ilgi çekici bir alan olmuştur. Denizler, göller ve nehirler altındaki topografya ve derinlikler, batimetrik haritalar aracılığıyla aydınlatılıyor. Batimetrik harita üretimi, su altı bölgelerinin detaylı haritalarını oluşturmayı amaçlayan bir süreçtir ve bu haritaların oluşturulması, bir dizi teknolojik aşamayı içerir.

Yenileme Ekipmanları

BATİMETRİK VERİ ANALİZİ VE HARİTA ÜRETİMİ

1. Veri Toplama: Batimetrik Harita Üretimi sürecinin ilk aşaması, su altı verilerinin toplanmasıdır. Bu veriler, genellikle yüzeyin altındaki derinlikleri ölçmek için akustik teknolojiler kullanılarak toplanır. Yan yana çoklu iletken ölçüm cihazları (MBES) ve tek iletken ölçüm cihazları (SBES), su altındaki yüzeyi ses dalgaları ile taramak ve derinlik verilerini toplamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.

2. Veri İşleme ve Analiz: Toplanan ham veriler daha sonra işlenir ve analiz edilir. Bu aşamada, veriler düzeltilir, kalibre edilir ve gereksiz gürültüler temizlenir. Veriler genellikle coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak analiz edilir ve harita formatına dönüştürülür. Bu aşamada, derinlik konturları ve yüzey şekilleri gibi veriler görselleştirilir.

3. Harita Oluşturma: Verilerin işlenmesi ve analizinin ardından, batimetrik haritanın oluşturulması aşamasına geçilir. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımları, verileri harita formatına dönüştürmek ve görsel olarak sunmak için kullanılır. Haritalar genellikle renkli yüzeyler, kontur çizgileri ve renk kodlamaları kullanılarak oluşturulur. Ayrıca, ölçek, legand ve başlık gibi temel harita öğeleri de eklenir.

4. Doğrulama ve Kalibrasyon: Oluşturulan batimetrik harita, saha çalışmaları ve gerçek dünya verileriyle karşılaştırılarak doğrulama ve kalibrasyon yapılır. Bu adım, haritanın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için kritiktir. Harita üzerindeki verilerin gerçek dünya durumuyla uyumlu olduğundan emin olunur.

5. Uygulama Alanları: Batimetrik Haritala Üretimi uygulama alanları oldukça geniştir. Denizcilik sektöründe güvenli navigasyon sağlamak, çevre koruma alanında sualtı habitatlarını anlamak, bilimsel araştırmalarda yeni bilgiler elde etmek ve endüstriyel projelerde doğru planlama yapmak için kullanılırlar.

Sonuç olarak, batimetrik harita üretimi, su altı dünyasını anlamak ve keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir araçtır. Bu karmaşık süreç, su altının derinliklerindeki sırları açığa çıkarmak ve sualtı yüzeyinin detaylı bir görüntüsünü sunmak için teknoloji ve analiz yöntemlerini bir araya getirir. Bu haritalar, deniz bilimleri, çevre yönetimi, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel projeler gibi birçok alanda hayati bir rol oynar.

Birlikte Çalışalım

Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık ve deneyim, her projeye en iyi çözümleri sunmamızı sağlar. Denizlerdeki farklı zorluklarla başa çıkmak için sürekli öğrenme ve gelişim anlayışını benimsiyoruz.

Veri Tabanlı

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve sektördeki diğer paydaşlarla yakın işbirliği yaparak en iyi sonuçları elde ediyoruz. Birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz.

Yenilik

Teknolojinin ve mühendislik yaklaşımlarının gücünü kullanarak, deniz araştırmalarında ve mühendislik hizmetlerinde yenilikçi çözümler üretmekteyiz.

Yaratıcılık

Doğanın dengesini korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için projelerimizi ve hizmetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre şekillendiriyoruz.

bottom of page