top of page
Sörvey.jpg

HİDROGRAFİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜTLER

DENİZ HARİTALARI; Ülkemizde deniz haritalarının hazırlanması ve güncellenmesi T.C Dzkk SHODB Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.  Karasularımızda ve deniz yetki alanlarında deniz haritaları ve seyir yayınlarını üretmek, güncellemek ve yayınlamada tek yetkili kurumdur.

BATİMETRİ HARİTALAR; Denizciliğin her aşamasında kullanılan önemli bir argümandır, Firmamız bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak hızla gelişen sualtı teknolojisini de yakinen takip etmektedir. Saha çalışmalarında kullandığımız ekipmanlarımız son teknolojiye sahip yazılım ve veri toplama sistemleridir. Müşterilerimize eksiksiz ve doğru bir harita sunabilmemiz için, yüksek nitelikli bir ekip ile en yenilikçi ve tam entegre hidrografik sistemler ile sörvey hizmetlerini IHO-International Hydrographic Office  standartlarında gerçekleştirmekle ve sonrasında oluşturduğumuz Batimetri Harita ve Raporların Onay ve Görüşleri SHODB Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığından alınmaktadır.

Denizcilik Güvenliği ve Navigasyon: Deniz navigasyon sistemlerinin oluşturulması, Gemi trafiğinin güvenliği, Sualtı topografyası, derinlik verileri, akıntılar, gelgitler gibi bilgilerin tespiti ile gemilerin güvenli seyir yapmasını sağlamak. Kıyı yapıları Planlama: Limanların tasarımı ve inşası, sualtı boru hatları, Enerji kabloları gibi altyapıların yerleştirilmesi hidrografik verilerle planlanır. Bu veriler ile sualtı yapıların stabilitesi ve güvenliğini sağlama. Sualtı Yapıların İzlenmesi ve Bakımı: Hidrografik haritalar, sualtı yapıların (örneğin: liman yapıları, denizaltı boru hatları) bakımı ve izlenmesi için kullanılmaktadır. Yapıların durumunu düzenli olarak güncelleme ve inceleme.

Ülkemiz de kıyı ve denizlerde yapılacak çalışmalara ait her türlü plan ve projeleri ise,  SHODB Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğde belirtilen Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporuna  göre ve de ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmaktayız. 

image.png
image.png

Hidrografik sörveyler denizcilik sektörünün önemli bir parçasıdır. Bu sörveyler sualtı topoğrafyası hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve bu bilgiler ticari nakliye gemileri için güvenli bir geçişin planlanması ve oluşturulmasında kullanılır.  Yüzer vasıtaların güvenli seyri için sualtında görülmeyen sığlıklar, batıklar, boru hatları v.b gibi tehlike arz eden yapıların yanı sıra yeni dizayn edilecek deniz yapılarının da altlık oluşturulmasın da en önemli birinci seçenek sörvey sonucu oluşan Hidrografi / Batimetrik harita'dır.. 

Hidrografik / Batimetrik veri toplama ve proses yazılımlarımız
Batimetri haritalarının üretilmesinde hidrografik yazılımlar yazılımları önemli bir rol oynar. Bu yazılımlar, deniz, göl ve nehir tabanlarının detaylı haritalarını oluşturmak için kullanılan verileri işler ve analiz eder. Firmamız bu kapsamda sörvey esansında ve de veri işleme esnasında yaygın olarak kullanılan aşağıda belirtilen yazılımlar kullanmaktadır. 

Hidrografik / Batimetrik Araştırmalar Neden Önemlidir ?
Hidrografik sörveyler denizcilik sektörünün önemli bir parçasıdır. Bu sörveyler sualtı topoğrafyası hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve bu bilgiler ticari nakliye gemileri için güvenli bir geçişin planlanması ve oluşturulmasında kullanılır.  Yüzer vasıtaların güvenli seyri için sualtında görülmeyen sığlıklar, batıklar, boru hatları v.b gibi tehlike arz eden yapıların yanı sıra yeni dizayn edilecek deniz yapılarının da altlık oluşturulmasın da en önemli birinci seçenek sörvey sonucu oluşan Hidrografi / Batimetrik harita'dır.. 

BATİMETRİK HARİTA KULLANIM ALANLARI

Hidrografik-Batimetrik haritalar, Denizlerin, Barajların ve Akarsuların detaylı haritalamada, Denizcilik faaliyetlerinin balıkçılık, turizm, araştırma faaliyetlerin planlanmasınında, Kıyı Liman İnşaatları, Köprü, baraj ve sualtı boru hatları gibi inşaat projelerinde, Deniz biyolojisi, jeoloji, Jeofiziği ve arkeoloji gibi bilimsel araştırmalarda, Kıyı Yönetiminde, Kıyı erozyonu, sediment hareketleri, deniz seviyesindeki değişimlerin izlenmesinde. Navigasyon, Gemi ve teknelerin güvenli seyir yapabilmesi, tehlikelerinin belirlenmesi ve önlenmeside, Oşinografik ve  araştırmalar gibi çok daha geniş alanlarda kullanılmaktadır.  ​

Boru hattı multibeam
Dolgu ölçmeleri multibeam
Nehir ölçmeleri multibeam batimetri
Baraj ölçmeleri multibeam
Gölet multibeam batimetri
Marinmet batimetri
çok ışınlı sonar multibeam
multibeam boru hattı sörvey
tersane liman batimetri multibeam
liman multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
Multibeam Boru hattı batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
Multibeam batimetri
Nehir ölçmeleri batimetri
Multibeam Yapı Kontrol
İskele multibeam batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar
batimetri Multibeam sonar

Mühendislik çalışmalarını tasarlamak ve planlamak, müşterilerimize daha fazlasını sunmak için sıkı kontrol ve kalite prosedürleri sağlıyor, yeni teknolojileri kullanıyoruz.  Yüksek Çözünürlü batimetrik araştırmalar sayesinde, Batimetrik harita üretimi, Deniz inşaatları, Hacim hesaplamaları, Sualtı inşaat izleme ve gözetim çalışmaları ve çok daha fazlası için son derece ayrıntılı modeller sağlayan QPS ve BeamworX hidrografik veri toplama yazılımlarını kullanmaktayız. Sahada elde edilen verileri AutoClean, AutoPatch, NavAQ ve Qimera gibi Proses programlarımız ile değerlendirip NetCAD, Eghas, GeoCAD, VeriCAD, GStarCAD BelsisCAD gibi programlar ile müşterilerimize sunumunu gerçekleştirmekteyiz. 

XXXXX_edited.jpg

Oşinografik etütler, denizlerin ve okyanusların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik özelliklerini inceleyen çalışmalardır. Bu etütler, deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, akıntılar, gelgitler, dalgalar ve deniz tabanının yapısı gibi çeşitli faktörleri kapsar. Oşinografik etütler, deniz ekosistemlerini anlamak, deniz kaynaklarını yönetmek, iklim değişikliğini izlemek ve denizcilik faaliyetlerini desteklemek için önemlidir. Oşinografik Araştırmalarımızı IOC-Intergovermental Oceonographic Commision organizasyonların, kurumların belirlediği ve talep ettiği standartlarda icra edilmektedir

Fiziksel Oşinografi: CTD (Conductivity, Temperature, Depth) ölçmeleri, deniz suyu özelliklerinin ölçülmesi ve analizi için kullanılan bir oşinografik cihaz ve yöntemdir. Bu ölçümler deniz bilimlerinde önemli bir yere sahiptir ve su sütunundaki fiziksel ve kimyasal özelliklerin incelenmesi için kullanılır CTD ölçümleri, deniz ve okyanus bilimleri alanında vazgeçilmez bir araçtır ve su altı dünyasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Kullanım alanları: Oşinografi, Ekoloji ve Deniz Biyolojisi, Denizcilik ve Mühendislik, 

Deniz Akıntıları Ölçme; Deniz akıntıları ve dalgaları ölçmek, deniz bilimlerinde önemli bir konudur. Bu ölçümler, deniz trafiği, çevre izleme, enerji üretimi ve kıyı koruma gibi birçok alanda kullanılabilir. Deniz akıntıları ve dalgaların ölçülmesi, gelişmiş teknolojiler ve hassas sensörler gerektiren karmaşık bir süreçtir. Ancak, bu ölçümler denizcilik faaliyetlerinin güvenliği ve etkinliği için hayati öneme sahiptir.  Çalışmalarımız  ADCP (Akustik Doppler Akıntı Profili) Sualtına yerleştirerek akıntı hızını ve yönünü belirleme, ve ya Yüzeyden akıntı yönü ile hızını belirleme. Aynı zamanda Özel şamandıra sistemimize Sensörler ile donatılmış, Dalga yüksekliği, periyodu ve yönünü belirleme.

Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Sismik etüt deniz
Side scan sonar  mozaik harita
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Akıntı ölçmeleri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
oşinografi
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
Oşinopgrafi hidrografi jeofizik batimetri
batimetri
yan tarama sonar
mozaik harita

Jeolojik Oşinografi; Sub Bottom Profiler, (SBP), Deniz Jeofiziği, Deniz tabanının ve altındaki jeolojik yapıların detaylı bir şekilde incelenmesi ve haritalanması için kullandığımız akustik cihazdır. SBP cihazlarımız yüksek frekanslı akustik dalgalar yayarak çalışmaktadır. Kıyı - Liman İnşaatları, SBP Proje sahası zemin özelliklerinin bilinmesi gibi projeler için kritik öneme sahiptir. Deniz tabanının morfolojisini detaylı bir şekilde ve de denizaltı jeolojisinin anlaşılması. Deniz tabanının altındaki farklı jeolojik katmanları ve bu katmanların derinliklerini tespit etmek.Deniz tabanının yapısal ve stratigrafik özelliklerini anlamak, Sediment tabakalarının kalınlıklarını ölçme ve sedimentlerin yayılımını haritama.Doğal Kaynakların Araştırılması, Sualtı arkeolojik sit alanlarının incelenmesi ve korunması, Batık gemiler ve diğer tarihi kalıntıları tespit etme. Deniz altına döşenecek kablo ve boru hatlarının güzergahının belirlenmesi gibi çok amaçlı etütler.

Side Scan Sonar, SSS Denizcilik sektöründe deniz jeofiziğin de kullandığımız bir teknolojik ekipmandır, Deniz tabanı veya su altı yapılarının detaylı görüntülerini oluşturmak için kullanmaktayız. Sualtı nesnelerinin yüzeyini tarayarak, nesnelerin boyutlarını, şekillerini ve konumlarını belirleme, ÇED, sualtı İnşatları, arkeolojisi, haritalama, keşif ve nesne tespitleri gibi alanlarda kullanmaktayız. Sualtında bulunan ve genellikle gözle görülemeyen nesneleri tespit etmek, Böylece, denizcilikte navigasyon güvenliğini artırmak, su altı yapılarını incelemek veya araştırma yapmak gibi amaçlar için önemli bir araçtır. Deniz tabanının detaylı haritalarını oluşturmak, Denizcilik güvenliği, gemi navigasyonu ve denizaltı operasyonları, Sualtında bulunan antik batıkları, gemi enkazlarını, sualtı yapılarını ve diğer arkeolojik kalıntıları tespit etmek, Liman yapıları, sualtı boru hatları, gibi yapıların izlenmesi, bakımı, güvenliği  ve de çevresel etkilerini sürekli olarak izlenmesi, Denizel ekosistemlerin izlenmesi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi,habitatlar ve biyolojik çeşitliliği izleme, Kaybolmuş gemi enkazlarının ve kayıp eşyaların bulunması ve kurtarılması ve de Oşinografik etütlerde kullandığımız önemli bir sistemimizdir. 

Marinmet en son teknolojilerin, deniz mühendisliği projelerini en yüksek kalitede jeofizik araştırma hizmetleriyle desteklemek için iyi bir konuma sahiptir. Jeofizik ekipmanlarımız ve sensörler, bireysel projeler de dahil müşteri gereksinimlerine kolayca cevap verebilecek  arayüzlere sahiptir. Denizcilik projenizi veya gelişiminizi fiziksel süreçleri kapsamlı bir şekilde anlayarak ilerlemenizi sağlıyoruz.. 

Adres: İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sok. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940  Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • X
  • LinkedIn

Tel: +90 216 447 38 65

Tel: +90 532 525 87 53

Tel: +90 532 305 11 13

bottom of page