top of page
Dijital inşaat planı

BATİMETRİK HARİTA HAZIRLANMASI

MARİNMET MÜHENDİSLİK

PROJELENDİRME VE GARANTİLİ ÇÖZÜMLER

Proje Deneyim

Mükemmeliyetçi Yaklaşım

Zamanında Hizmet

Uçtan Uca

Çözümler

BATİMETRİK - MARİNMET MÜHENDİSLİK

Batimetrik Harita Hazırlanması: Veri Toplama ve Analizinden Harita Oluşturmaya

Batimetrik haritalar, su altı bölgelerinin derinliklerini ve yüzey şekillerini gösteren önemli araçlardır. Bu haritalar, okyanus tabanları, göl yatakları ve nehir yatakları gibi su altı alanlarının topoğrafik yapısını anlamamızı sağlar. Batimetrik harita hazırlama süreci, karmaşık bir dizi adımdan oluşur ve doğru, güvenilir ve ayrıntılı haritalar elde etmek için özenli bir çalışma gerektirir.

Harita Okuma

BATİMETRİK VERİ ANALİZİ VE HARİTA HAZIRLANMASI

Batimetrik Harita Hazırlanması ilk adım, su altı derinlik verilerinin toplanmasıdır. Bu amaçla, yüzeyin altındaki topoğrafyayı doğru bir şekilde ölçebilen teknolojiler kullanılır. Çoğu zaman, deniz tabanını veya göl yatağını taramak için yan yana çoklu iletken ölçüm sistemleri (MBES) kullanılır. MBES, yüzeyin altını ses dalgalarıyla tarayarak derinlik verilerini toplar. Aynı zamanda tek iletken ölçüm sistemleri (SBES) ve lazer yansıma cihazları (LIDAR) da kullanılabilir. Bu cihazlar, su altı topografyasının hassas bir görüntüsünü oluşturur ve geniş alanları kapsayabilir.

Veri toplandıktan sonra, bu veriler düzenlenmeli ve işlenmelidir. Toplanan veriler genellikle büyük miktarda ham veriyi içerir ve bunları anlamlı hale getirmek için analiz gereklidir. Bu adımda, veriler düzeltilir, eksik noktalar giderilir ve gereksiz gürültüler temizlenir. Veriler daha sonra coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak harita formatına dönüştürülür. CBS, verilerin düzenlenmesine, filtrelenmesine ve harita üzerinde görselleştirilmesine yardımcı olur.

Verilerin işlenmesi ve düzenlenmesinin ardından, Batimetrik Harita Hazırlanması haritanın oluşturulması aşamasına geçilir. Bu aşamada, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları kullanılarak veriler harita formatında düzenlenir. Harita üzerinde derinlik konturları, renk kodlamaları ve yüzey şekilleri gibi bilgiler görselleştirilir. Ayrıca harita başlığı, ölçek ve legand gibi temel öğeler eklenir. Haritanın okunabilirliği, anlaşılırlığı ve hassasiyeti bu aşamada büyük önem taşır.

Son adımda, oluşturulan batimetrik haritanın doğruluğu ve güvenilirliği doğrulanır. Bu genellikle saha çalışmaları, deniz altı keşifleri veya diğer veri toplama yöntemleriyle gerçek dünya verileriyle karşılaştırma gerektirir. Harita üzerindeki verilerin gerçek dünya durumuyla uyumlu olduğundan emin olmak için bu adım kritiktir.

Sonuç olarak, batimetrik harita hazırlama süreci, su altı alanlarının derinliklerini ve yüzey şekillerini anlamamıza yardımcı olan karmaşık bir işlemdir. Doğru veri toplama, dikkatli veri işleme ve hassas harita oluşturma adımları, güvenilir ve bilimsel açıdan değerli haritaların elde edilmesini sağlar. Bu haritalar, denizcilik, çevre yönetimi, kaynak keşfi ve bilimsel araştırmalar gibi birçok alanda geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

BATİMETRİ ve OŞİNOGRAFİ ETÜTLER

Ülkemizin Milli sınırlarımız içerisinde konumlu; Tersane, Liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, Yat limanı, Barınma yeri, Tersaneler, Sualtı boru hatları ve şamandıra/platform sistemi gibi ticari maksatlı kıyı tesislerinin her aşamasında, 1738 sayılı “Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu ile ilgili uygulama yönetmeliği ve 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” gereğince, firmamız, aşağıdaki projelere yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`nca ve belirlenen standartlarda “Hidrografik ve Oşiografik Etüt Raporu” hazırlanmaktadır. 

Flash_1-min.png
Marinmet7-min.jpg

KIYI YAPILARI-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Kıyı Kanununu, kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında.

Birlikte Çalışalım

Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık ve deneyim, her projeye en iyi çözümleri sunmamızı sağlar. Denizlerdeki farklı zorluklarla başa çıkmak için sürekli öğrenme ve gelişim anlayışını benimsiyoruz.

Veri Tabanlı

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve sektördeki diğer paydaşlarla yakın işbirliği yaparak en iyi sonuçları elde ediyoruz. Birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz.

Yenilik

Teknolojinin ve mühendislik yaklaşımlarının gücünü kullanarak, deniz araştırmalarında ve mühendislik hizmetlerinde yenilikçi çözümler üretmekteyiz.

Yaratıcılık

Doğanın dengesini korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için projelerimizi ve hizmetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine göre şekillendiriyoruz.

bottom of page