top of page
Marinmet Batimetri.jpg

HİZMET ALANLARIMIZ                

BATİMETRİK VE OŞİNOGRAFİK ETÜTLER

Ülkemiz sınırları içerisinde konumlu; Tersaneler, Kıyı yapıları, Sualtı Enerji ve boru hatları gibi tesislerinin her aşamasında, 1738 sayılı “Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu” ile ilgili uygulama yönetmeliği ve 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” gereğince, firmamız, aşağıdaki projelere yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`nca ve belirlenen standartlarda Hidrografik ve Oşiografik Etüt Raporu hazırlanmaktadır.

BATİMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

Batimetri  Single-Beam ( Tek-ışınlı sonar ) ve  Multi-Beam Echosounder ( Çok-ışınlı sonar ) ile  yüksek hassasiyetli Batimetrik, derinlik haritaları üretmekteyiz. Sualtı topoğrafyasının doğru belirlenmesi için; IHO (International Hydrographic Organization) ve SHOD (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) standartları doğrultusunda son teknolojik sistem ve yazılımlar kullanılmaktadır. Çalışma sonrası, üretilen derinlik haritası için Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı standartlarına uygun “Hidrografik Etüt Raporları” hazırlanmaktadır. Yüksek hassasiyetli batimetrik araştırmalar sayesinde, kıyı şeridi erozyonunun izlenmesi, deniz yataklarındaki birikintilerin haritalanması, hacim hesaplamaları ve tarama ve su altı inşaatlarının izlenmesi ve gözetimi için son derece ayrıntılı modeller sağlayan teknikleri kullanarak su altı topoğrafyasını su üstüne çıkarıyoruz. Sualtı Kontolleri: Yüksek çözünürlüklü çok ışınlı sonar teknikleri kullanılarak, Dalgakıranlar, Baraj yüzleri ve  kanallar dahil olmak üzere sualtında kalan yapıların incelenmesi, yapısal arızaların meydana geldiği veya meydana gelme potansiyelinin daha yüksek olduğu sorunlu alanların önceden belirlenmesi kullandığımız son sistem teknoloji ile hızlı ve güvenli bir şekilde değerlendirilmektedir.

Batimetri ve harita oşinografi
Marinmet Multibeam Batimetri ve harita oşinografi

UYGULAMA ALANLARI

 • Kıyı / Liman, İskele, Marina,  Balıkçı Barınakları, Tersaneler İnşaat ve işletme durumlarında 

 • Biyolojik Çeşitlilik, Deniz çayırları, resifler v.b

 • Baraj e Hidroelektrik Santrallerin su hacminin belirlenmesinde...

 • Sualtı tarihi alanlar Arkeolojik çalışılmalarında...

 • Derin deniz deşarjı, Sualtı boru hatları, Sualtı enerji hatları çalışmalarında..

 • Deniz Tarama / Derinleştirme veya Dolgu çalışmaları,  

 • Dakgakıran, Mendirek, Mahmuz gibi kıyo koruma alanları çalışmaları

 • Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması,

 • Deniz terminalleri, Şamandıra sistemleri, Açık deniz yapıları / Plartform çalışmaları

 • İmar planı hazırlanması ve Çed araştırılması amaçlı çalışmalarda.

 • Mevcut kıyı yapıları bakım onarım güçlendirme projeleri ile kapasite artışı çalışmalarda

 • 5312 Sayılı kanun kapsamında risk analizi ve acil müdahale çalışmaları.

 • Su ürünleri yetiştiriciliği çiftliği çalışmalarında

 BATİMETRİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜTLER

 • Multi-Beam Yüksek Çözünürlü sistemler ile Hidrografik / Batimetri harita üretimi

 • Single-Beam  Çift frekans sistemler ile  Batimetri Harita üretimi

 • Side Scan Sonar, Yandan Taramalı Sonar sistemler ile Mozaik harita üretimi

 • Sub-bottom Profiler, Sığ Sismik Etüt Çalışmaları, Sismik kesit üretimi

 • Deniz Tabanı Yüzey Sediment alımı ve haritasının üretilmesi

 • CTD Deniz Suyu Parametre Ölçmeleri ve Tuzluluk Sıcaklık ve Yoğulluk haritalarının üretimi

 • Sontek sistemler ile Dalga Ölçümleri, Akıntı hızı, Dalga yüksekliği haritalarının üretilmesi.

 • Kısa ve uzun dönem CTD ve Akıntı ölçümleri

KIYI - LİMAN YAPILARI - HİZMETLERİMİZ

SAHA ÇALIŞMALARI ve PROJE 

MARİNMET; Ülkemiz genelinde mevcut kıyı yapıları ve bu yapıların Tahkikleri, Güçlendirme veya kapasite artışı projeleri, Deniz tarama ve dolgu projeleri, İşletme izinlerinin alınmasının yanı sıra  yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı yatırımları genel müdürlüğü (AYGM) kıyı yapıları planlama ve tasarım teknik esasları kapsamında kıyıda yapılabilecek Kıyı liman yapıları ve de mevcut kıyı yapıları ile ilgili üst ve altyapı tesislerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Mevcut yapı tahkikleri gibi çalışmalarımız ile hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda firmamız saha çalışmasının yanı sıra Ulaşım projeleri, Köprüler, Ticari ve Turistik limanlar, LNG-LPG Terminalleri, Konteyner Terminalleri, Yat Limanları, proje yönetimi ve danışmanlık gibi alanlarda Mühendislik Müşavirlik hizmeti de vermektedir.  hizmet vermektedir.

KIYI YAPILARI - SAHA DENEYLERİ

 • Pile İntegrity Test; İskele rıhtım Jet Grouting süreklilik testi

 • Donatı Tespiti B/A  donatı FerroScan projelendirme 

 • Sualtı NDTTahribatsız sualtı Saç kalınlık ölçümleri .

 • Karot Testi; karot alımı, laboratuar testi 

 • Çelik malzemenin mekanik özelliklerini tespit amaçlı  Çekme testi

 • İskele Baba / Anale ve serbest bırakma kancası  Çeki Testi testleri 

 • Mevcut kıyı yapıları rolove alımı / projelerinin hazırlanması

 • Mevcut Durum raporu hazırlanması

 • İskele / Rıhtım kıyı yapıları projeleri 

 • Tersane organizasyon  yerleşim planı

 • Yüzer havuz hesap raporları loyd ve bakanlık onayı

 • Kıyı yapıları güçlendirme ve kapasite artışı projeleri

 • Deniz yapıları tasarım planları

 • İşletme izni amaçlı tahkik proje rapor  çalışmaları 

DENİZ  TARAMA ve  DOLGU PROJELERİ

 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetim raporu

 • Çevresel Etki Değerlendirilmesi Etki raporu

 • Deniz ekosistem değerlendirme raporu

 • Hidrografik ve Oşinogrofik Etüt Raporu

 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi rapor

 • Dip tarama çevresel yönetim planı

 • Tarama / Dolgu plan / Projeleri

YAPI ve YER RADARI - JEOFİZİK ETÜTLER

 • Elektromanyetik Yöntemler ile dolgular, B/A kılcal çatlakların tespit 

 • Baraj, Hes ve Gölet Etütleri,  

 • Deniz Yapıları Etütleri,  

 • Karayolu Demiryolu Güzergâh Etütleri

 • Heyelan Etütleri, Depremsellik Etütleri,

 • Karstik Boşluk Tespitine Yönelik Etütler, Sıvılaşma

 • Her Ölçekte İmar Planına Esas Etütler, 

 • Mikrobölgeleme Etütleri Statik Projeye Esas Zemin Etütleri

ULAŞIM PROJELERİ

 • Ulaşım mühendisliği,  Şehir içi ve Şehir dışı Karayolu projeleri  

 • Devlet ve İl Yolu Projeleri, 

 • Otoyol Projeleri

 • Tünel  kavşak Projeleri,

 • İksa projeleri

Tahkik iskele rıhtım analizleri
marinmet sualtı mühendislik
marinmet yol projeleri
Tahkik (32).jpg
bottom of page