top of page
Montaje-batimetría (1).jpg

HİZMET ALANLARIMIZ                

BATİMETRİK VE OŞİNOGRAFİK ETÜTLER

Ülkemiz sınırları içerisinde konumlu; Tersaneler, Kıyı yapıları, Sualtı Enerji ve boru hatları gibi tesislerinin her aşamasında, 1738 sayılı “Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu ile ilgili uygulama yönetmeliği ve 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ gereğince, firmamız, aşağıdaki projelere yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`nca ve belirlenen standartlarda “Hidrografik ve Oşiografik Etüt Raporu” hazırlanmaktadır.

BATİMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

2005 yılından günümüze Single-Beam ( Tek-Nokta ) ve  Multi-Beam Echosounder ( Çok-Nokta ) ile  yüksek hassasiyetli Batimetrik, derinlik haritaları üretmekteyiz. Sualtı topoğrafyasının doğru belirlenmesi için; IHO (International Hydrographic Organization) ve SHOD (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) standartları doğrultusunda son teknolojik sistem ve yazılımlar kullanılmaktadır. Çalışma sonrası, üretilen derinlik haritası için Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı standartlarına uygun “Hidrografik Etüt Raporları” hazırlanmaktadır.

   UYGULAMA ALANLARI
» İskele, Rıhtım, Mendirek, Dalgakıran ve Tersane Projeleri
» Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri Projeleri
» Derin Deniz Deşarjı sualtı Boru Hatları ile Denizaltı Fiberoptik Kablo Hatları
» 5312 Sayılı Kanun Dâhili Acil Müdahale Planları
» Deniz Terminalleri, Şamandıra Sistemleri
» Kıyı Düzenlemesi ve Dolgu İmar Planı Çalışmaları
» Güneşlenme Platformu ve Ahşap İskele Projeleri
» Deniz Tabanı Tarama / Derinleştirme Projeleri
» Deniz içi Kum-Çakıl ve Maden Ocakları
» Balık çiflikleri / Kafes balıkçılığı

» LNG Depolama - Dolum Tesisleri

 • HİDROGRAFİK ARAŞTIRMALAR

  • Hidrografik Ölçümler

  • Batimetrik Haritalar

 • OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

  • Akıntı Ölçümleri

  • CTD Ölçümleri

  • Deniz Suyu Kimyasal ve Biyolojik Analizleri

  • Meteorolojik Ölçüm ve Analiz Raporu

 • DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ

  • Sığ Sismik Etüt Çalışmaları

  • Yandan Taramalı Sonar Etüt Çalışmaları

  • Jeolojik Çalışmalar ve Deniz Tabanı Yüzey Sediment Alımıması

BATİMETRİ
1111.png
bilde-1-a12.png

BATİMETRİ HARİTA

Yüksek çözünürlü dip haritası...

YAN TARAMA SONAR

Deniz tabanı morfolojisinin...

Adsızss.png
JEOFİZİK jeolojik oşinografi

AKINTI ÖLÇÜMLERİ

Akıntı hız-yön Dalga yüksekliği...

DENİZ SİSMİK 

Deniz tabanı düşey devamlılığı...

Marinmet Sediment marinmet

SEDİMENT ÖRNEKLEME

Deniz tabanı numune alımı....

yts.png

CTD ÖLÇÜMLERİ

Deniz suyu fiziksel özellikleri...

KIYI YAPILARI UYGULAMA - PROJELENDİRME  ve SUALTI HİZMETLERİ

Kıyı liman_edited_edited.jpg

  KIYI ve DENİZ YAPILARI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı yatırımları genel müdürlüğü (AYGM) kıyı yapıları planlama ve tasarım teknik esasları kapsamında kıyıda yapılabilecek Kıyı liman yapıları ve de mevcut kıyı yapıları ile ilgili üst ve altyapı tesislerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Tarafımızca aşağıda belirtilen işler yapılmaktadır.

Aplikasyon deniz sualtı batimetri oşinografi şamandıra aplikasyon

HARİTA HİZMETLERİ

Mevcut kıyı yapıların rölove.....

ÇEKME_TESTİ MARİNMET İşletme izni kopma testi baba testi

ÇEKME TESTİ

Malzemenin mekanik özelliklerini.....

Baba çeki testi ultrason işletme izni

BABA ÇEKİ TEST

Baba Statik ve Dinamik çeki test.....

Sualtı saç kalınlık ölçümü NDT

SUALTI NDT

Saç kalınlık ölçümleri ve raporlama...

iskele liman karot denetleri işletme izni

KAROT TESTİ

Yapının bütünlüğü, sağlamlığı ile ilgili...

Sismik yer radarı jeofizik iskele liman dolgu deprem analizi

YER RADAR -GPR

Zaman içinde değişen EM alanları incelemesi....

SUALTI HİZMETLERİ.jpg

SUALTI HİZMETLERİ / DALGIÇLIK

Sualtı expertiz video teknik rapor.....

Jeofizik.jpg

JEOFİZİK

Depremsellik, kazık analiz krılma burkulma​.....

Pit test kazık süreklilik testi işletme izni

PİLE İNTEGRİTY TEST

Kazık boyları süreklilik testi.....

batimetri işletme izni

KIYI YAPI TASARIM

Deniz yapılarının tasarım, proje uygulama .....

Donatı rontgen tespiti ferro scan işletme izni

DONATI TESPİTİ

Kıyı yapıları donatı rontgen.......

İşletme izni, batimetri, oşinografi

ÖZEL PROJELER

Raylı kızak sistemleri. Havuz tahkik proje......

Kıyı Tesisleri -  Mühendislik Hizmetleri​​

 • Kıyı tesisleri İşletme izni çalışmaları, Saha deneyleri ve proje çalışmaları

 • Deniz Tarama ve Dolgu projeleri ve ilgili kurum izinleri

 • Yüzer Havuz hesap raporları ve yerleşim projeleri ve kullanım izinleri

 • Tersane ve kıyı yapıları organizsyon yerleşim planı ve onayının alınması

 • Liman kapasite artışı ve güçlendirme projeleri ve ilgili kurum onayları

 • Kıyı dolguları deformasyon tahkikleri, depremsellik

 • İskele Rıhtım AYGM Şartnamesine uygun Tahkikler

Jeofizik Etütler

 • Mikrobölgeleme Etütleri, Statik Projeye Esas Zemin Etütleri

 • Afet Etütleri ve Çözüm Projeleri ( Heyelan,Depremsellik )

 • Baraj, Hes ve Gölet Etütleri, kara, demiryolu güzergah etütleri

 • Deniz Yapıları Etütleri,  Heyelan ve Depremsellik Etütleri

 • Zemin İyileştirme ve Kontrolü EtütleriFay Tespiti Etütleri

 • Arkeolojik Kalıntıların Bulunması ve Haritalanmasına Yönelik Etütler

Sualtı Hizmetleri

 • Su altı Expertiz, Sualtı Video / Fotoğraf Sörvey / Teknik rapor

 • Deniz / Kıyı liman yapıları sualtı hizmetleri

 • İskele ve Yüzer ekipmanlar Sualtı NDT   ölçme hizmetleri

 • Sualtı işleri Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İskele Usturmaça Montaj Çalışmaları

 • Deniz İçi Kızak İyileştirme İnşaatları 

 • ISPS Deniz güvenlik hizmetleri

 ULAŞIM  PROJELERİ 

Marinmet_edited.jpg

  ULAŞIM PROJELERİ; Ulaştırma sektörü genel   çerçevesi içinde yer alan karayolu ulaştırması konusunda uzman ve deneyimli personelrimiz ile, şehiriçi ve şehirdışı Karayolları, Kavşaklar ile Köprü ve Viyadükler, Kıyı yapıların  tasarımları konusun da “PROJE, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK,  MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ”ni , uluslararası geçerliliği olan yöntem ve standartlara uygun modern cihaz ve araçlarla, planlı ve sistematik olarak  vermekteyiz

KENTİÇİ VE KENTDIŞI KARAYOLU PROJELERİ

 • Devlet Yolu Projeleri,

 • Otoyol Projeleri,

 • Tünel ve Kavşak Projeleri,

 • Köprülü Kavşak Projeleri,

 • Yol Üstyapı Dizaynı, Beton Yol Üstyapı Dizaynı,

PLANLAMA

 • Ulaşım Etütleri ve Karayolu, Otoyolu, Kavşak Fizibilitesi,

 • Özel Trafik Sayımları ve Analizleri,

 • Karayolu, Otoyolu koridor etütleri

 • Güzergah plan alternatifleri Raporu hazırlanması

 • Trafik Kapasite Analizleri ve Trafik Akım Planları Projeleri,

YOL SANAT YAPILARI VE ALTYAPI PROJELERİ

 • İstinat Duvarı Projeleri,

 • Heyelan Önleme Projeleri,

 • Drenaj yapıları ve Altyapı deplase projeleri,

 • Yol, kavşak aydınlatma Projeleri,

 • Karayolu,Otoyolu, kavşak peyzaj projeleri,

Örnek projemiz

" MARİNMET "  

Alanın da  edindiği bilgi tecrübe ve donanım ile Hidrografik, Oşinografik, Jeofizik ve Jeolojik çalışmalar yapmak maksadıyla 2005 yılında kurulmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirmiş olduğumuz Hidrografik ve Oşinografik araştırmaların yanı sıra Deniz inşaatları projelendirme ve sualtı hizmetleri gibi özel yetenek isteyen işler ile Yurtiçi ve Yurtdışında tanınmış, Teknik alt yapısı ve konusunda uzman teknik kadrosuyla bugüne kadar 500'den fazla yurtiçi ve yurtdışı projenin  başarıyla gerçekleştirmiş bulunmakta ve aynı heyecan ile yoluna devam etmektedir.

bottom of page