top of page
Sualti Marinmet Mühendislik.jpg

Marinmet Mühendislik, Su Altı Mühendislik, Deniz Araştırmaları, Kıyı Mühendislik, Liman Mühendislik

MÜHENDİSLİK / MÜŞAVİRLİK / DENİZ ARAŞTIRMALARI / SUALTI 

MARİNMET DENİZ İNŞAAT & GENEL SUALTI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ, Denizcilik sektöründe faaliyet verebilmek amacıyla 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Firmamız, kurulduğu günden bugüne yenilikçi, genç ve dinamik kadrosuyla yurt içinde ve yurt dışında "Hidrografik ve Oşinografik araştırmalar,  Ulaşım Projeleri, Altyapı projeleri, Kıyı Liman yapıları projeleri, Müşavirlik, Sualtı hizmetleri" gibi alanlarında ekonomik, kaliteli ve uygulanabilir  hizmetler vermektedir.

En büyük ilkemiz; tüm projelerde en kısa zamanda, kaliteden ödün vermeden, kamu yararını gözeterek, insan ve çevre odaklı, meslek disiplini ve mesleki etik kuralları çerçevesinde iyi planlama ve yönetim anlayışı ile zamanında kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktır. MARİNMET, yaptığı işlerle güvenilir ve ekonomik mühendislik çözümleri sunarak adından sıkça söz ettirmektedir. Kuruluşundan bugüne yer aldığı ulusal ve uluslararası projelerde birçok ilke imza atan firmamız her geçen gün projelerinde geleceğe yönelik mühendislik anlayışını geliştirmeye devam etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilen projeler ile sektöre değer katmaya devam ederken, mühendislik etiğinin gerektirdiği mesleki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Batimetri ve harita oşinografi
 • Hidrografik   Batimetri harita 

 • Deniz Tarama - Dolgu takipleri

 • Acil Eylem Planı kapsamında batimetri

 • İmar Planına esas batimetri Haritalar

 • SHODB Onaylı Batimetri Harita yapımı

 • Kıyı yapıları Onaylı Batımetri harita yapım

jeofizik sualtı marinmet
 • Sığ Sismik Etüt Çalışmaları

 • Yan Tarama Sonar YTS Etüt Çalışmaları

 • Sediment Örneği Alımı, Analizi rapor 

 • Yüzey Sediment Dağılım Haritası

 • Su seviyesi değişimi ve gel-git ölçümleri

 • Sahil ve açık deniz meteoroloji ölçümleri

oşinografi marinmet
 • CTD Deniz suyu parametre ölçmeleri 

 • Meteorolojik Ölçüm ve Analiz Raporu

 • Akıntı Dalga yüksekliği Enerjisi Ölçümleri

 • Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

 • Kimyasal ve biyolojik örnekleme

 • Su Kimyasal ve Biyolojik Analizler

batimetri hidrografi harita
 • Deniz Tarama ve Dolgu projeleri 

 • Yüzer Havuz hesap raporları

 • Tersane kıyı yapıları organizasyon yerleşim planı

 • Tersane ve  kıyı yapıları İşletme izni çalışmaları

 • Kıyı dolguları durum tespit raporları

 • Avan As Built Projeler

marinmet mühendislik
 • Kıyı Yapıları işletme İzni Saha Çalışmaları

 • Sondaj ve Jeolojik Araştırma Geoteknik 

 • Kıyı Yapıları Halihazır ve Rolove Çalışmaları

 • İskele Rıhtım AYGM Şartnamesince  Tahkik 

 • Yüzer havuz işletme izinleri

 • Deniz tarama ve dolgu proje ve onay

Ulaşım marinmet proje
 • Ulaşım mühendisliği

 • Şehir içi ve Şehir dışı dışı Karayolu projeleri  

 • Devlet ve İl Yolu Projeleri

 • Otoyol Projeleri Tünel  ve İksa Projeleri

 • Eş düzey Kavşak ve Köprülü Kavşak Projeleri

 • Tünel ProjeleriYol Üstyapı Dizaynı

marinmet multibeam yazılım wassp
 • Multibeam Batimetri Sistemleri

 • Singlebeam Batımetri sistemleri

 • Multibeam Singlebeam yazılımlar 

 • Yüzer vasıta konumlandırma yazılımları

 • Tarama ekipmanları yazılımları

 • Özel deniz inşaat yazılımları

batimetri hidrografi harita
 • Batimetrik Harita Üretimi

 • Sayısal Halihazır Harita Üretimi

 • Jeodezik Uygulamalar

 • Deformasyon Ölçmeleri

 • Mühendislik Ölçmeleri

 • Fotogrametrik Harita Üretimi

mb Marinmet Batimetri.jpg
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • X
 • LinkedIn
bottom of page