top of page
Marinmet.jpg

Batimetri

Hidrografik ve Oşinografik Araştırmalar

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

DENİZ ÖLÇMELERİ, araştırmaları, yapılacak etüdler, analiz ve mühendislik çalışmaları ulusal ( SHODB Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı ) ve uluslararası ( IHO- International Hydrographic Office, ve de  IOC-Intergovermental Oceonographic Commision ) organizasyonların / kurumların belirlediği ve talep ettiği standartlarda icra edilmektedir.

Ülkemiz de kıyı ve denizlerde yapılacak çalışmalara ait her türlü plan ve projeleri ise,  SHODB Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğde belirtilen Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu’na  göre ve de ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmaktayız.

Mühendislik çalışmalarını tasarlamak ve planlamak için, Müşterilerimize daha fazlasını sunmak için sıkı kontrol ve kalite prosedürleri sağlıyor ve yeni teknolojileri kullanıyoruz.  Yüksek Çözünürlü batimetrik araştırmalar sayesinde, Batimetrik harita üretimi, Deniz inşaatları, Hacim hesaplamaları, Sualtı inşaat izleme ve gözetim çalışmaları ve çok daha fazlası için son derece ayrıntılı modeller sağlayan teknikler kullanarak  veriler elde etmekteyiz.

Topografik Sörveyler :

      -     Geodezik Altlık Oluşturulması :

      -     Arazinin Halihazırının Tespit Edilmesi :

Marinmet Multibeam singlebeam batimetri
Multibeam Boru hattı_edited_edited.jpg

Firmamız, Karasularımızda ve iç sularda   Multibeam / çok ışınlı sistemler ile batimetrik araştırmalar yapma konusunda 18 yılı aşkın deneyime sahiptir. Şirket içi deneyimimiz ve uzmanlığımız ile en yeni araştırma platformlarına, sistemlerine ve yazılım paketlerine yaptığımız yatırımlar, tüm sularımız da IHO ve SHODB spesifikasyonuna uygun çok ışınlı batimetrik yüksek çözünürlük ve doğruluk sunmamıza olanak tanır. Tüm deniz ortamlarında çalışmanın getirdiği deneyimle, projeniz için en uygun gemi ve araştırma kaynaklarını kullanma yeteneğimize son derece güveniyoruz; bu da bizi diğer hidrografik araştırma şirketlerinden ayırıyor. MARİNMET, Tek Işın, Çoklu Işın, Yan Tarama ve Geri Saçılım dahil olmak üzere eksiksiz bir Hirdografik Sörvey seçenekleri yelpazesi sunar.

MULTİBEAM ve SİNGLEBEAM BATİMETRİ ARAŞTIRMA

Hidrografik / Jeofizik sörveyler :

-     Batimetrik    ölçümler    ve    derinlik    paftalarının oluşturulması,

-     Yan Taramalı Sonar Çalışmaları,

-     Magnetometre Ölçme ve Analiz Çalışmaları,

-     Sismik Ölçüm/Veri Toplama ve Değerlendirmeler,

-     Deniz Tabanı Sediment Karakteristiğinin Tespiti ve Dağılım Haritalarının Oluşturulması,

-     Proje  sahasında  akıntı,  rüzgar,  dalga  etkilerine bağlı oluşabilecek kumlanma olayının

      nümerik modelleme yoluyla tespiti ve alternatif yapı önerilerin geliştirilmesi,

Batimetri_edited_edited.jpg

Seyir Güvenliği:
Multibeam araştırmalarından elde edilen doğru batimetrik veriler, özellikle karmaşık su altı topografyasına sahip bölgelerde güvenli navigasyon için çok önemlidir. Multibeam verilerinden elde edilen deniz haritaları, denizcilerin potansiyel tehlikelerden kaçınmasına ve daha güvenli bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Diğer avantajlar arasında 3D Görselleşme,Yüksek çözünürlü harita, Verimlilik, Yoğun veri, Geliştirilmiş yüksek doğruluk.

BATİMETRİK ve OŞİNOGRAFİ  KULLANIM ALANLARI

 • Liman,

 • Mendirek / Dalgakıran,

 • Balıkçı Barıbağı / Çekek yeri,

 • İskele ( I, L, T Tipi )

 • Sabit Ahşap İskele, 

 • Rıhtım,

 • Dolgu,

 • Sahil Yolu Dolgusu,

 • Tersane /Yat Limanı / Marina,

 • Sualtı Boru / Deşarj ve  Enerji Hatları

 • Yüzer Plartformlar ( İskele, Dalgakıran v.s )

 • Kafeste Balıkçılık,

 • Dip Tarama,

 • Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale, 

 • Deniz İçi Kum-Çakıl ve Maden Ocakları,

 • İmar Planları, Mevcut Durum Kapasite Artışları

İskele multibeam rıhtım

OŞİNOGRAFİK , JEOFİZİK, JEOLOJİK, ETÜD RAPORU

DENİZ JEOLOJİSİ ve JEOFİZİİĞİ

Marinmet En son teknolojilerin, deniz mühendisliği projelerini en yüksek kalitede jeofizik araştırma hizmetleriyle desteklemek için iyi bir konuma sahiptir. Jeofizik ekipmanlarımız ve sensörler, bireysel projeler de dahil müşteri gereksinimlerine kolayca cevap verebilecek  arayüzlere sahiptir.

 •   Sığ Sismik Etüt Çalışmaları 

 •   Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları 

 •   Sediman Örnekleme ve Jeolojik Analizler

FİZİKSEL ve KİMYASAL OŞİNOGRAFİ

Uzman çevre ortakları ve laboratuvarlarla işbirliği içinde, su numunesi ve zemin numunesi alma/karot alma, bulanıklık ve deşarj ölçümü, habitat haritalaması ve sınıflandırma dahil olmak üzere hidrografik araştırma hizmetleri portföyümüzü tamamlayacak bir dizi araştırma numunesi alma ve test hizmetleri sunuyoruz. Gerçekleştirilen bu çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu formatı esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve hazırlanan raporlar için bu kurumdan uygunluk görüşü alınmaktadır.

 •   Akıntı Ölçümleri 

 •   CTD Ölçümleri 

Deniz sismiği
oşinografi araştırmalar

Adres: İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sok. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940  Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90 216 447 38 65

Tel: +90 532 525 87 53

Tel: +90 532 305 11 13

 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • X
 • LinkedIn
bottom of page