top of page
Marinmet.jpg

Deniz Yapıları

 Kıyı - Liman, Sualtı ve Mühendislik

SAHA ve OFİS ÇALIŞMALARIMIZ

KIYI YAPILARI, Altyapı yatırımları genel müdürlüğü (AYGM) kıyı yapıları planlama ve tasarım teknik esasları kapsamında kıyıda yapılabilecek Kıyı liman yapıları ve de mevcut kıyı yapıları ile ilgili üst ve altyapı tesislerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında; Mevcut kıyı yapıları ve bu yapıların Tahkikleri, Güçlendirme, kapasite artışı, Deniz tarama ve dolgu projeleri, İşletme izinlerinin alınması için gerekli saha çalışmaların yapılması projelendirmesi işleri gibi çalışmalar ile hizmet vermekteyiz.

tahkik hizmetleri aygm

KAROT ALIMI ve DENEYLER

İskele ve kıyı yapılardan Beton karot alma mevcut yapının beton yerleştirme kalitesini değerlendirmek amacıyla sertleşmiş beton elemanların basınç dayanımını belirlemek, Rehabilitasyon ve güçlendirme gerektiren veya güvenlik değerlendirmesinde kullanmaktayız.  

ÇELİK MALZEME ÇEKME TESTİ

Sahadan aldığımız, İskele çelik kazıklar ve ya larsen gibi uzun yıllar çalışmış  bir malzemenin eksenel çekme yüklemesi altındaki özelliklerini belirlemek, Çekme testinden elde edilen veriler kullanılarak malzemenin elastik sınırı, uzama, elastik modülü, oran sınırı, alan azalması, çekme mukavemeti, akma noktası, akma mukavemeti ve diğer çekme özellikleri belirliyoruz. 

BABA ÇEKİ TESTLERİ 

Mevcut iskele ve ya rıhtımda ki gemi bağlama elemanlarından baba ların zamanla deformasona ve ya korozyona uğramasından dolayı tonaj kaybı ve ya tonajı belli olmayan eski babaların çekme testi ile tonajlarının belirlenmesi yine hizmetlerimiz arasındadır. Test loyd gözetiminde ve yine loyd raporu ile tamamlanmaktadır.

JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

İskele / rıhtım ve dolgu gibi projeler de yüksek çözünürlüklü araştırmalar yapmaktayız. İskele B/A yapılarda oluşabilecek kılcal çatlaklar ve ya Beton yüzer havuzlarda oluşabilecek kılcak çatlakların tespit edilmesi, Liman sahası dolgu yapımı sonrası boşlukların tespit edilmesi gibi projelerde çok hassa ölçebilmekteyiz. Yer altındakilerin Konumu ve özelliklerini haritalandırıyoruz.

DENİZ  TARAMA ve  DOLGU PROJELERİ

Deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerini, bunlara ilişkin iş ve işlemleri, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin çalışma öncesi aşağıda belirtilen iş kalemleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetim raporu

 • Çevresel Etki Değerlendirilmesi Etki raporu

 • Deniz ekosistem değerlendirme raporu

 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi rapor

 • Dip tarama çevresel yönetim planı

 • Tarama / Dolgu plan / Projeleri

İŞLETME İZNİ

Kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin yönetmelik, kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamında aşağıda belirtilen iş kalemlerini gerçekleştirmekteyiz.

 • Kıyı yapıları Mevcut durum raporu hazırlanması

 • Tersane organizasyon  yerleşim planı

 • Yüzer havuz hesap raporları loyd ve bakanlık onayı

 • Kıyı yapıları güçlendirme ve kapasite artışı projeleri

 • İşletme izni - Saha deneyleri proje ve rapor  çalışmaları 

KAZIK SÜREKLİLİK TESTİ ( PILE INTEGRITY TEST )

İskele, Rıhtım, Jet Grout kolonu ve fore kazık gibi imalatların  “Kazık süreklilik testi sayesinde görülemeyen yeraltı yapılarını belirli bir standartta ile hız bir şekilde sonuca ulaşmak mümkündür. 

DONATI TESPİTİ-FERRO SCAN

Donatı tespiti: Mevcut iskele rıhtım gibi kıyı alanlarda ki B/A  yapılarınızın yıllar içerisinde korozyona uğraması ve erimesi sonucu yapılarda oluşabilecek hasarların önüne geçilmesi için  donatının çapları ve ara mesafeleri, etriye aralıkları, pas payı değerleri varsa beton içindeki işçilik hatalarından dolayı oluşan boşluklar tespit etmekteyiz.

SUALTI NDT ÖLÇMELERİ

İskele Rıhtım çelik kazıkların ve ya Çelik Su altı yapılarının ultrasonik kalınlık ölçümünü profeysonal UT uzmanı dalgıçlarımız ile yapılmakta ve raporlanmaktadır.  

SUALTI NDT saç kalınlık ölçümleri
çeki testi
deniz tarama
tersane işletme izni

ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ

Kavşak Projeleri

ULAŞIM PROJELERİ, Firmamız kurulum tarihinden günümüze yine uzmanlık alanları arasında Ulaşım mühendisliği de yer almaktadır. Karayolu ve demiryolu altyapısının yeni inşaatı ve rehabilitasyonu üzerinde tecrübeli teknik personelimiz ile Demiryolu, Kavşak, Köprülü kavşak gibi özellikli imalatların avan ve uygulama projeleri üretmekte ve aynı iş kalemleri üzerinden Mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermekteyiz. sırası ile gerçekleştirdiğimiz ve de sunduğumuz projeler;

KARA ve DEMİRYOLU  PROJELERİ

 • Devlet ve İl Yolu Projeleri

 • Otoyol Projeleri

 • Tünel Projeleri

 • Eş düzey Kavşak Projeleri

 • Köprülü Kavşak Projeleri

SANAT YAPISI PROJELERİ

 •  Köprü Projeleri

 •  Viyadük Projeleri

 •  Tünel Projeleri

ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu

 • Geoteknik Proje Raporu

 • Yol Üstyapı Dizaynı

Ok_1_edited.jpg

Adres: İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sok. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940  Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • X
 • LinkedIn

Tel: +90 216 447 38 65

Tel: +90 532 525 87 53

Tel: +90 532 305 11 13

bottom of page